Kártyaletiltás

Elveszítette vagy ellopták bankkártyáját? 

Bankkártyáját letilthatja:

 

  • 0-24 óráig telefonon az MTB Zrt. 06-1/212-0202 telefonszámon
  • vagy számlavezető kirendeltségében a nyitvatartási időn belül

 

 

A bankkártya letiltásához szüksége lesz a következő adatokra:

 

  • Kártyaszám (a kártyán szereplő 16 jegyű szám)
  • Kártya típusa (Maestro, Mastercard)
  • Kártyabirtokos neve, születési ideje, levelezési címe, személyazonosító okmány száma, anyja születési neve
  • Letiltás oka, bejelentő neve
  • A kártyát forgalmazó takarékszövetkezet neve

 

A fenti telefonszámok valamelyikén történő bankkártyaletiltás esetén - további ügyintézés érdekében - kérjük, 3 banki munkanapon belül fáradjon be a Hungária Takarék számlavezető kirendeltségéhez.

 

A bankkártya letiltás nem oldható fel. A letiltott bankkártya helyett új bankkártyát ill. pótkártyát kell igényelni, és a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti díjat kell fizetni:

A bankkártya letiltásának díja megtalálható a vonatkozó hirdetményben.