1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Otthonteremtés, felújítás és bővítés
 4. Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú, államilag támogatott kölcsöne

Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú, államilag támogatott kölcsöne

Gyermekekre nyújtott támogatás csökkenti a hitel törlesztésének nagyságát.

A kölcsön forintban nyújtható és a törlesztés is forintban történhet.

 

A kölcsön célja:

 

 • új lakás felépítése,
 • értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlása,
 • meglévő lakás korszerűsítése.


A kölcsön összege:

 

 • lakás építése, új lakás vásárlása esetén:
 • Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint,
 • egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint.
 • lakás korszerűsítése esetén legfeljebb 5 millió forint.


A kölcsön futamideje:

 

min: 12 hó
max: 240 hónap

 

Kamattámogatásra jogosultak:

 

A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönét

 

a legfeljebb egy gyermeket nevelő, nagykorú, 35. életévüket még be nem töltött személy (továbbiakban: fiatal), vagy
a legalább két gyermeket nevelő, nagykorú, 45. életévüket még be nem töltött személy (továbbiakban: többgyermekes)


igényelhetik, azzal, hogy amennyiben párkapcsolatban élnek, úgy az életkori korlát – a kérelem benyújtásának időpontjában – vonatkozik házastársukra, élettársukra, bejegyzett élettársukra is.

A kamattámogatásos kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb húsz évig nyújt támogatást.

 

A kamattámogatás mértéke függ a gyermekek számától.

 

Feltétele:

 

Az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona nincs.

 

A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.

 

A kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • adásvételi szerződés/költségvetés,
 • megvásárolandó/építendő ingatlan tulajdoni lapja ,
 • munkáltató igazolások,
 • házassági anyakönyvi kivonat másolata,
 • építés esetén tervrajz, építési engedély, építési engedély jogerőre emelkedése,
 • lakásbiztosítás,
 • életbiztosítás.


A folyósításhoz kapcsolódó járulékos költségek:

 

 • hitelképesség vizsgálati díj -a hitelösszeg 5 ezreléke /10.000,- - 50.000,- Ft/,
 • ingatlannyilvántartási díj ingatlanonként 12.600,- Ft,
 • értékbecslési díj ingatlanonként 30.000,- Ft,
 • számlavezetési díj 207,- Ft,
 • helyszíni szemle díja: 3.000,-Ft.


Teljes előtörlesztés díja: előtörlesztett összeg 2 %-a

 

Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja: 


előtörlesztett összeg 2%; nem számítunk fel előtörlesztési díjat; ha fennálló kölcsöntartozás nem haladja meg az 1 millió Ft-ot; és az előtörlesztést megelőző 12 hónap alatt előtörlesztés nem történt

 

Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja: fennálló tartozás 2%.

 

Folyósítás és törlesztés jellemzői:

 

Építés; korszerűsítés esetén a folyósítás forintban készültségi foknak megfelelően bemutatott számlák alapján, vásárlás esetén az adásvételi szerződésben szereplő ütemben, törlesztés annuitásos.

Hirdetmények