Megújult a HUNGÁRIA Takarék weboldala!

Ezúton tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy 2018. március 29-tól honlapunk az ügyféligények szélesebb körű kielégítése érdekében a már megszokott tartalommal, de egy modernebb, felhasználóbarát új formában érhető el.
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. Beruházási és fejlesztési hitelek

Beruházási és fejlesztési hitelek

Hitel hosszú távon megtérülő fejlesztések megvalósításához.

Kölcsön leírása:

 

A különböző vállalkozási célú, hosszú távon megtérülő fejlesztések megvalósításához a tárgyi eszközök körébe tartozó vagyoni eszközök (gépek, berendezések, épületek, építmények) beszerzésének, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének finanszírozására a Takarékszövetkezet beruházási és/vagy fejlesztési hitelt biztosít.

 

A több évre szóló hitelszerződésben a finanszírozás mértékéről, a futamidőről (a hitel futamideje általában öt év, de indokolt esetben - az adósminősítés, a fedezetek és a megvalósítandó beruházás függvényében - lehet ennél hosszabb is) és az esetleges türelmi időről, a biztosítékokról a vállalkozás tevékenységének és pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével állapodik meg az ügyfél és a Takarékszövetkezet.

 

A hitelt mindazok a jogi személyiséggel rendelkező illetve nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetik, akik beruházási céljának megvalósítása reális alapokon nyugszik, rendelkeznek egy meghatározott mértékű (általában 25-30%) sajáterővel, eredményesen működnek, a beruházás magvalósulása alatt képesek a kamatterheket fizetni, s a megvalósítandó beruházás üzembehelyezése után a képződő többlet-nyereség fedezetet nyújt a tőketörlesztésekre.

 

A beruházási és fejlesztési hitelek előnyei:

 

 • A vállalkozásnak csupán az előírt (25-30%) mértékéig kell rendelkeznie saját forrással, a további forrásszükségletet a Takarékszövetkezet biztosítja a hosszabb távon megtérülő beruházásokhoz,

       fejlesztésekhez. Így a beruházáshoz nem kell felhasználni a társaság rövidtávú forrásait, a működés és a beruházás megvalósulása is zökkenőmentesen biztosítható.

 • A kellő időben megvalósítható fejlesztéssel az ügyfél kihasználhatja a kínálkozó kedvező üzleti lehetőségeket.
 • Minden, a vállalkozási tevékenységhez kötődő fejlesztési cél finanszírozható.
 • A hitelösszeg az egyedi beruházási igényekhez igazodik.
 • A hitel a beruházás megvalósulásának ütemében igénybe vehető, törlesztéséhez a Takarékszövetkezet türelmi időt engedhet.
 • A beruházási hitel biztosítéka maga a megvalósuló beruházás, és akár készlet, vevőkövetelés, gép vagy ingatlan is lehet, függően a vállalkozás igényeitől és lehetőségeitől.
 • A mindenkori jogszabályi és pályázati feltételekhez igazodóan a hitelhez különböző támogatások, kamatkedvezmények, adókedvezmények vehetők igénybe. Ezekről a lehetőségekről a hiteltárgyalások során Takarékszövetkezetünk minden estben tájékoztatást nyújt.


A hitel igénylésének módja:

 

 • Pénzforgalmi számla nyitása illetve annak megléte.
 • A Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott hitelkérelem hiánytalan kitöltése és annak mellékletekkel együtt történő benyújtása a pénzintézethez (30 napnál nem régebbi APEH és VPOP igazolás, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ingatlan fedezet felajánlásakor 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, alapító okirat, aláírási címpéldány).
 • A beruházás anyagi-műszaki és forrásösszetételének bemutatása.
 • Üzleti terv készítése legalább a hitel futamidejére.
 • Költségvetés megléte.
 • Az esetleges jogszabályi feltételek teljesülésének igazolása.
 • A sajáterő meglétének igazolása.


A hitel folyósítása szoros elszámoltatással, számlák alapján történik, vagy a pénzforgalmi számlára történő jóváírással, vagy közvetlenül - a sajáterő rendelkezésre állásával - a beruházási szállító számlájának kiegyenlítésével.

 

A sajáterő rendelkezésre állása történhet egyösszegben előre, a beruházás megkezdésekor történő rendelkezésre állással, és történhet forrásarányosan, folyamatosan a számlák kiegyenlítésekor, a hitelszerződésben foglaltak szerint.

 

A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében a mindenkori kondíciós lista szerint kerülnek megállapításra. A kondíciós lista tartalmazza a konkrét, a Takarékszövetkezet által forgalmazott beruházási és fejlesztési hitelformák kondícióit is. (Pl.: kamattámogatásos hitelek: GM, IKIM, Széchenyi Terv;)

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények