1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. Éven túli mezőgazdasági hitel

Éven túli mezőgazdasági hitel

Az éven túli hitelek speciális formái a mezőgazdaság finanszírozását szolgáló hitelek.

Ezek a hitelek szorosan kapcsolódnak a mindenkor kormányrendeletben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeihez (ez jelenleg a 290/2002.(XII.27.) sz. kormányrendelet), valamint a mindenkor FVM rendeletben (ez jelenleg a 3/2003. (I.24.) FVM rendelet) meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok költségvetési támogatásához.

 

Az igénybevevők köre, a felvehető hitelek és a hozzájuk kapcsolódó támogatások feltételei a fenti jogszabályokban meghatározottak.

 

Általánosságban, hitelt igényelhetnek azok a mezőgazdasági tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők és családi gazdálkodók, akik a 236/1998. (XII.30.) sz. kormányrendelet szerint kérték nyilvántartásba vételüket, az adott évben regisztrációs számmal rendelkeznek.

 

Fejlesztési és beruházási hiteleknél a szükséges sajáterő az FVM pályázati kiírása szerinti, általában a költségvetés ÁFA nélküli összegének 25 - 30 %-a, az ÁFA vagy saját forrásból finanszírozandó, vagy megfelelő biztosítékok nyújtásával - amennyiben az adósminősítés során meghatározott ügyfélnek adható összes hitel nagyságába belefér - piaci kamatozású forgóeszközhitelből finanszírozható.

A fejlesztésekhez (és így a hitelekhez) a pályázatokban - a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékű - vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás, a Takarékszövetkezettől felvett hitelhez vissza nem térítendő kamattámogatás igényelhető az állami költségvetésből.

 

Az éven túli mezőgazdasági hitelek hiteldíja maximált, a teljes futamidő alatt a jegybanki alapkamatot maximum 4% ponttal meghaladó lehet.

Az egyes konstrukciók részletes feltételei az FVM pályázati kiírásában foglaltak szerintiek.

 

A pályázatok egyben hitelkérelemként is funkcionálnak.

 

A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében a mindenkori kondíciós lista szerint kerül megállapításra, figyelemmel a törvényi előírásokra.

Hirdetmények