Megújult a HUNGÁRIA Takarék weboldala!

Ezúton tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy 2018. március 29-tól honlapunk az ügyféligények szélesebb körű kielégítése érdekében a már megszokott tartalommal, de egy modernebb, felhasználóbarát új formában érhető el.
  1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hitelek
  4. Éven túli mezőgazdasági hitel

Éven túli mezőgazdasági hitel

Az éven túli hitelek speciális formái a mezőgazdaság finanszírozását szolgáló hitelek.

Ezek a hitelek szorosan kapcsolódnak a mindenkor kormányrendeletben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeihez (ez jelenleg a 290/2002.(XII.27.) sz. kormányrendelet), valamint a mindenkor FVM rendeletben (ez jelenleg a 3/2003. (I.24.) FVM rendelet) meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok költségvetési támogatásához.

 

Az igénybevevők köre, a felvehető hitelek és a hozzájuk kapcsolódó támogatások feltételei a fenti jogszabályokban meghatározottak.

 

Általánosságban, hitelt igényelhetnek azok a mezőgazdasági tevékenységet folytató, jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők és családi gazdálkodók, akik a 236/1998. (XII.30.) sz. kormányrendelet szerint kérték nyilvántartásba vételüket, az adott évben regisztrációs számmal rendelkeznek.

 

Fejlesztési és beruházási hiteleknél a szükséges sajáterő az FVM pályázati kiírása szerinti, általában a költségvetés ÁFA nélküli összegének 25 - 30 %-a, az ÁFA vagy saját forrásból finanszírozandó, vagy megfelelő biztosítékok nyújtásával - amennyiben az adósminősítés során meghatározott ügyfélnek adható összes hitel nagyságába belefér - piaci kamatozású forgóeszközhitelből finanszírozható.

A fejlesztésekhez (és így a hitelekhez) a pályázatokban - a végrehajtási rendeletben meghatározott mértékű - vissza nem térítendő fejlesztési célú juttatás, a Takarékszövetkezettől felvett hitelhez vissza nem térítendő kamattámogatás igényelhető az állami költségvetésből.

 

Az éven túli mezőgazdasági hitelek hiteldíja maximált, a teljes futamidő alatt a jegybanki alapkamatot maximum 4% ponttal meghaladó lehet.

Az egyes konstrukciók részletes feltételei az FVM pályázati kiírásában foglaltak szerintiek.

 

A pályázatok egyben hitelkérelemként is funkcionálnak.

 

A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében a mindenkori kondíciós lista szerint kerül megállapításra, figyelemmel a törvényi előírásokra.

Hirdetmények