1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hitelek
 4. Rulírozó hitel

Rulírozó hitel

Hitelkeret, mely folyamatos kiegyenlítést igényel

Kölcsön leírása:

 

A rulírozó hitel a forgóeszköz hitel egy fajtája.
Azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik a hitelösszeg felhasználását -a folyamatosan képződő árbevétel bankszámlára történő irányításával (engedményezés útján)- ütemezni tudják. Likviditási hiányuk csak néhány napig áll fenn, a zökkenőmentes működéshez nem szükséges állandóan hitel igénybevétele. Csak addig és akkora hitelre van szükségük, amennyivel szállítói számláik összege és fizetési határideje meghaladja bevételeik megérkezését, saját forrásaik rendelkezésre állását.

 

Ebben a hiteltípusban ötvöződnek a folyószámlahitel és az eseti hitel előnyei.

 

 • Összegét nem korlátozza a számlaforgalom nagysága, az a felajánlott biztosítékoktól és az adósminősítéstől függ.Szabadon felhasználható.
 • A hitelt csak azokra a napokra és olyan mértékig kell igénybe venni, amikor és amekkora a cég forráshiánya. Így a kamatot csak a ténylegesen hitelként felhasznált (elköltött) összeg után kell megfizetni. Az el nem költött összeg után a kamatnál nagyságrenddel alacsonyabb rendelkezésre tartási jutalékot kell csak fizeti.
 • A törlesztés nagysága és időpontja a hitelszerződésben nem meghatározott, az egyedül a cég pillanatnyi likviditási helyzetétől és a menedzsment döntésétől függ.
 • A futamidő lejártakor - az ügyfél kezdeményezésére - újabb egy évre meghosszabbítható.
 • Az eseti hiteltől az igénybevevők körében, az igénybevétel és a törlesztés módjában az alábbiak szerint tér el:
 • A rulírozó hitelt azon ügyfeleink vehetik csak igénybe, akik folyószámlájukat legalább 6 hónapja Takarékszövetkezetünknél vezetik.
 • A folyósítás a pénzforgalmi számla jóváírásával nem egyösszegben, hanem a felmerülő forgóeszköz-szükséglettel összhangban, a fizetési kötelezettség keletkezésekor részletekben, az ügyfél kezdeményezésére hitellehívással történik.
 • A hitel törlesztése a bevételek érkezésekor szintén részletekben, a szabad pénzeszközökből, az ügyfél kezdeményezésére történik.
 • Így a hitel a futamidőn belül - a meghatározott limit erejéig - folyamatosan igénybe vehető, törleszthető és újból igénybe vehető, azaz többször megforgatható.


A hitel igénylésének módja és feltételei:

 

 • Legalább 6 hónapja nyitott és forgalmazó pénzforgalmi számla megléte.
 • A Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott hitelkérelem hiánytalan kitöltése és annak mellékletekkel együtt történő benyújtása a pénzintézethez (30 napnál nem régebbi APEH és VPOP igazolás, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ingatlan fedezet felajánlásakor 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, alapító okirat, aláírási címpéldány).
 • Üzleti terv készítése a hitel futamidejére.


A hiteldíj és egyéb költségek az adósminősítés és a fedezetek függvényében a mindenkori kondíciós lista szerint kerülnek megállapításra.

Hirdetmények